Przedsiębiorstwa w kryzysie

Kryzys jest nieodzownym elementem życia gospodarczego i to zarówno w mikro, jak i w makro skali. Przedsiębiorca, który działa w jakimkolwiek sektorze rynku zdaje sobie zazwyczaj sprawę z tego faktu.

Jak radzić sobie w kryzysie, pomocne podpowiedzi kancelarii restrukturyzacyjnej

Pomimo sporych różnic definiujących problem kryzysu, jeden element występuje zawsze, mowa tu o nieprzewidywalności. Oczywiście, wielu teoretyków ekonomii jest w stanie, na podstawie analizy dostępnych danych, określić kiedy można spodziewać się kryzysu, jednak przygotowanie się do takiego ryzyka zazwyczaj powoduje, że kryzys tak naprawdę nie jest kryzysem. Pamiętajmy jednak, że skala mikro w gospodarce to jednak zupełnie inne problemy. Przedsiębiorcy w zdecydowanej większości nie korzystają z usług profesjonalnych analityków, w związku z czym przykładowy kryzys w małej firmie zawsze jest niespodziewany i przynosi wyjątkowo negatywne konsekwencje. Nigdy nie należy jednak się załamywać, gdyż istnieje sporo narzędzi ułatwiających firmom wyjście z ekonomicznego dołka. Wśród niech jest między innymi restrukturyzacja, której celem jest wzrost wartości przedsiębiorstwa przy pomocy zmian w aktywach i pasywach organizacji. Restrukturyzacje najlepiej wdraża kancelaria restrukturyzacyjna. Oczywiście dość łatwo stwierdzić czym jest proces restrukturyzacji, czym innym jest natomiast pokazanie jak taką restrukturyzację wdrożyć.

Certyfikacja związana z ryzykiem

Ponieważ zagrożenia w szeroko rozumianej ekonomii są pewnego rodzaju normą, dlatego też coraz częściej zarządzanie organizacjami opera się na zagadnieniu ryzyka. Przedsiębiorstwa, które mają wdrożoną obowiązującą normę zarządzania jakością ISO 9001 mają w wytycznych zagadnienia związane z ryzykiem. Temat ten był na tyle interesujący dla przedsiębiorców, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna postanowiła wydać normę dotyczącą wyłącznie zarządzanie ryzykiem czyli ISO 31000 . Standard zarządzania ryzykiem obejmuje wszystkie elementy w organizacji, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, ale kładzie szczególny nacisk na jakość oraz na klienta. Odpowiednie przygotowanie firmy, przy pomocy norm związanych z zarządzaniem ryzykiem, niemal na pewno będzie miało pozytywny wpływ na zaistniałą sytuację kryzysową. Nie jest to jednak recepta na wszystkie ewentualności związane z ryzykiem. Jest to raczej zbiór sugestii dla organizacji, dzięki którym każde ryzyko będzie można ominąć, lub w najlepszym wypadku zamienić w sukces.

Pozytywne skutki kryzysu

Dla sporej liczby osób związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami, kryzys ma wyłącznie negatywne, ujemne skutki. Nie możemy jednak zapomnieć, że zwłaszcza w przypadku makroekonomicznego krachu wiele firm jest w stanie znaleźć dla siebie nową lokację na rynku w miejscu organizacji kończących lub ograniczających działalność. Mówiąc potocznie kryzys to czas na okazyjne kupowanie aktywów i pasywów, które będą mieć znaczący wpływ na rozwój organizacji, zwłaszcza w czasie gospodarczego wzrostu. Najważniejszym pytaniem jest w takiej sytuacji, jak przetrwać czas kryzysu, którego ramy czasowe, jak wcześniej wspomniano, są w zasadzie nieznane. Recept na taki czas jest sporo, od oszczędności, czyli przysłowiowych cięć kosztów po nadmierną kapitalizację, jednak tak naprawdę należy wiedzieć, że gospodarka jest elastyczna i nie każde rozwiązanie, które pasuje w jednej organizacji nada się w drugiej, nawet w tym samym sektorze rynku. Czasem by wyjść z kryzysu rozwiązaniem jest zmienienie formy działalności przykładowo rejestracja spółki zoo lub innej spółki.

Przedsiębiorstwa w kryzysie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry